WIJZIGING DATUM Ledenvergadering

Op donderdagavond 18 februari (let op datum is gewzijgd) is de jaarlijkse ledenvergadering van DAVID. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Aanvang 19.30uur.

Tijdens de ledenvergadering zullen alle zaken worden besproken.
– Het jaarverslag van 2009 zal worden voorgelezen door de secretaris.
– Het financiele jaarverslag 2009 en begroting 2010 worden behandeld.
– Het functioneren van de dirigenten alsmede het repertoire
– Bestuursverkiezing. W. van de Weg is aftredend en herkiesbaar, E. Huenestein is aftredend en niet herkiesbaar
– Uiteraard is er voor iedereen de mogelijkheid om al jullie vragen te stellen