Vriend van David

Vriend van DavidIn 2018 is de stichting ”Vriend van David” voor CMV David Oosterwolde opgericht zodat muziekliefhebbers de vereniging met een jaarlijkse bijdrage kunnen ondersteunen. Nu de supportersvereniging niet langer bestaat is ”Vriend van David” de moderne en makkelijke manier om CMV David te steunen.

Iedereen met hart voor de vereniging is welkom om ”Vriend van David” te worden. Met uw gift kunnen we blijven investeren in het opleiden van jeugd, het aanschaffen van instrumenten en het organiseren van muzikale activiteiten.

Voorwaarden:
- De persoon die machtigt heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar;
- het af te schrijven bedrag wordt door u bepaald, maar bedraagt minimaal 10 euro per jaar;
- het bedrag wordt één maal per jaar afgeschreven;
- uw lidmaatschap kunt u opzeggen door te schrijven (in mail of brief) naar de secretaris van muziekvereniging David

U vindt het incassoformulier hier: Vriend van David – Incassoformulier 
Dit formulier dient u volledig in te vullen. U kunt het formulier digitaal inleveren op mailadres info@davidoosterwolde.nl

U kunt een ingevuld formulier ook zenden naar:
Secretariaat
p/a Hulweg 3
8097 RE Oosterwolde (GLD)


Stichting ”Vriend van David” hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.