Verslag ledenvergadering

Afgelopen woensdag 28 januari 2009 werd de algemene ledenvergadering gehouden.
Het voltallige bestuur was aanwezig en 17 leden. Het aantal aanwezige leden was teleurstellend, maar al met al was het een nuttige vergadering.

Het jaarverslag van de secreataris is voorgelezen. Hieruit bleek dat David in 2008 aan tal van activiteiten heeft deelgenomen. Ook waren de prestaties goed te noemen. Het financiele jaarverslag 2008 en de begroting voor 2009 is uitgebreid besproken. Ondanks de steigende kosten was er toch nog voldoende geld beschikbaar voor het aanschaffen van de benodigde instrumenten. Dit komt doordat de gehouden acties en dan met name de papieraktie in 2008 erg goed zijn geweest. Wel is de conclusie dat de financiele basis erg krap is. Hier zullen we erg allert op moeten zijn.

Het jaarprogramma is doorgenomen. Er is besloten om in het najaar met het A-orkest naar het concert te IJsselstein te gaan. Ook de malletband wil graag in het najaar naar het concours. Datum hiervoor volgt. Zie verder het voorlopige jaarprogramma om de inlogpagina voor de leden. Hier staat ook het jaarverslag van de secretaris op. T.a.v. de bestuurdverkiezing is Alex Dickhof herkozen als bestuurslid en er is afscheid genomen van Annet Koers. Niek van de Schootbrugge zal in 2009 namens de malletband als interim bestuurslid fungeren.