Verslag ledenvergadering

Afgelopen woensdag 27 januari 2011 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur was aanwezig en 12 leden. Het aantal aanwezige leden was teleurstellend, maar al met al was het een nuttige vergadering.

Het jaarverslag van de secretaris werd voorgelezen. Hieruit bleek dat David in 2010 aan tal van activiteiten heeft deelgenomen in 2011. De prestaties waren goed te noemen. Het financiƫle jaarverslag 2010 en de begroting voor 2011 werden uitgebreid besproken. Ondanks de stijgende kosten was er toch nog voldoende geld beschikbaar voor het aanschaffen van de benodigde instrumenten. Dit komt doordat de gehouden acties en dan met name de papieractie in 2010 erg goed zijn geweest. Dit neemt niet weg dat de conclusie getrokken kan worden dat de financiƫle basis erg krap is. Een uitgewerkte voorstel van het bestuur om een contributieverhoging in te voeren werd unaniem aangenomen door de leden. Het jaarprogramma werd doorgenomen. Er werd besloten om in het najaar met het A-orkest naar het concertconcours te gaan. Ook de malletband gaat in het najaar naar het concours. Het voorlopige jaarprogramma is voor de leden te vinden onder de inlogpagina. Hier staat ook het jaarverslag van de secretaris op.

T.a.v. de bestuursverkiezing werden Johan Strijkert en Jaap Schoonhoven herkozen als bestuurslid. Wiechert Steert werd als nieuw bestuurslid gekozen. Hij neemt een vacante plek in. Hilde Wastenecker wordt in 2011 namens de malletband interim bestuurslid.