Uitnodiging Ledenvergadering

Op woensdagavond 28 janari 2008 zal de jaarlijkse ledenvergadering zijn.
Deze zal om 19.30uur beginnen in De Heerdt.

Alle leden van 16 jaar en ouder hebben als het goed is een uitnodiging ontvangen van de secretaris om de ledenvergadering bij te wonen. Het bestuur van David stelt het zeer op prijs als er zoveel mogelijk leden zullen komen om samen de zaken te bespreken betreffende de vereniging. Ook zal er een bestuursverkiezing plaatsvinden. Het bestuur nodigt ieder lid nogmaals uit om te komen aanstaande woensdag 28 januari 2009.