Oranjeactiviteiten

De achterliggende dagen waren voor DAVID weer drukke dagen. Aan tal van activiteiten werd medewerking verleend.

De activiteiten begonnen op koninginnedag. In Oosterwolde, kamperveen en Noordeinde werd er samen met de plaatselijke scholen een rondgang georganiseerd in combinatie met de aubade.

De fanfare heeft ook deelgenomen aan de dodenherdenking in Oosterwolde. Vanaf het monument aan de schiksweg marcheren naar het Kerkhof. Na het dodenappél, de last post, en bloemen leggen werden er nog enkele liederen gespeeld.

Op 5 mei werden de ‘oranjeactiviteiten’ afgesloten met een 2-tal optochten. Om 18.30uur in Noordeinde en om 19.30uur in Oosterwolde. Er kan worden teruggekeken op een aantal mooie dagen onder prachtige weersomstandigheden. Zie elders de fotos op de site.