Cultuurfonds

De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds, die elk jaar in mei of juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, voor de restauratie van historische schepen, of voor een cabaret- of muziekfestival.

Wij als vereniging collecteren al vele jaren voor de Anjeractie. Met de bijdrage die wij hiervoor ontvangen hebben wij onder andere nieuwe instrumenten en uniformen aangeschaft.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: www.cultuurfonds.nl