Kerstoptreden Chr. Muziekvereniging “David” en OGCK

Op donderdagavond 24 december (kerstavond) zal de christelijke muziekvereniging David uit Oosterwolde samen met het Oosterwolds Gemengd Christelijke Koor (OGCK) een gezamenlijk kerstoptreden geven in de PKN kerk in Oosterwolde in de vorm van een kerstzangdienst.

OGCK, dat onder leiding staat van dirigent Cor Ploeg, zal in het begin van de avond haar opwachting maken. Zij zullen onder andere de werken “O kleine stad van Bethlehem”, Nimmer blonk een schoner licht” en “Stille nacht” opvoeren. De opening, sluiting en de meditatie zullen verzorgd worden door Ds. A. Snoek uit Oosterwolde. Na de meditatie zal de christelijke muziekvereniging David de werken “Angles from the realms of Glory”, “The spirit of Christmas” en “For unto us” ten gehore brengen. David staat deze avond onder leiding van dirigent Jan Hibma. De aanvang van de kerstzangdienst is 19.30 uur.

Tevens zal de Chr. muziekvereniging David, als de weersomstandigheden dit toelaten, ‘s avonds rond 22.00 uur op verschillende plaatsen in Oosterwolde, ‘t Loo, Zuideinde en Noordeinde kerstliederen spelen. We willen graag spelen voor zieken en ouderen in deze plaatsen. Heeft u iemand in gedachten die dit op prijs stelt dan kunt u dit doorgeven aan de voorzitter van de muziekvereniging dhr. W. van de Weg (tel. 681046). De mensen worden dan tijdens de rondgang bezocht. ‘s Nachts om 24.00uur zal de muziekvereniging kerstliederen spelen voor de PKN Kerk in Oosterwolde. Iedereen is van harte welkom om deze kerstliederen mee te komen zingen.