Kerstliederen zingen met CMV “David”

Aankomende donderdagavond bent u allemaal welkom om samen met de Christelijke Muziekvereniging “David” Kerstliederen te zingen bij dorpshuis “De Heerdt”. Aanvang 22.30. Kerstavond is dit jaar anders georganiseerd dan voorgaande jaren. De traditionele rondgang komt te vervallen, evenals het zingen van kerstliederen voor de Hervormde Kerk in Oosterwolde. In plaats van 0.00 wordt om 22.30 bij dorpshuis “De Heerdt” in Oosterwolde een samenkomst georganiseerd waarbij samen met “David” kerstliederen gezongen worden. Na afloop wordt er warme chocolade geserveerd. U bent allen van harte welkom.

Daarnaast bent u van harte welkom in de kerstzangdienst die vanaf 19.30 wordt gehouden in de Hervormde Kerk in Oosterwolde.  Deze dienst wordt ook dit jaar georganiseerd samen met het jubilerende koor O.G.C.K. Zij worden deze avond geleid door Dhr. Peter Bos.  Ds. Zuijderduijn zal de meditatie verzorgen.