Kerst 2011

Zoals ieder jaar verleent het A-orkest haar medewerking aan kerkdiensten in de gemeente Oldebroek.

Zondag 11 december wordt er medewerking verleend aan de avonddienst in Luctor et Emergo te Oldebroek. De samenkomst begint om 19.00 uur.

Zondag 18 december wordt medewerking verleend aan de avonddienst in de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek. De samenkomst begint eveneens om 19.00 uur.

Op kerstavond 24 december wordt samen met O.G.C.K de jaarlijkse kerstzangdienst gehouden. Deze dienst begint om 19.30 uur in de Hervormde kerk te Oosterwolde. Om 22.00 uur zal er door de muzikanten rondgegaan worden door Oosterwiolde en Kamperveen om bij ouderen en zieken thuis te spelen. U kunt hiervoor mensen aanmelden bij onze voorzitter W. van de Weg met telefoonnummer 0525-681046. Om middernacht worden er door de muzikanten kerstliederen gespeeld eveneens bij de Hervormde kerk te Oosterwolde.

U bent van harte uitgenodigd!