Historie

1e periode, 1927 – 1935, een flitsende start
Het eerste orkest heette Excelsior en bestond uit 19 leden onder leiding van de heer Brouwer uit Hattem. Na een paar voorzitters in korte tijd neemt C. v/d Werfhorst het over en wordt de heer Sierksma uit Kampen benoemd tot dirigent. Ook de naam David wordt ingesteld. Het orkest steeg in die jaren tot grote hoogte met vele optredens (o.a. muziekfeest op het Morren) en eerste prijzen op concoursen.

2e periode, 1936 – 1954, donkere jaren
Donkere jaren in de wereldgeschiedenis en ook voor David. Diverse dirigenten en voorzitters wisselen elkaar af. Het zijn ook duistere jaren omdat er weinig meer van bekend is, aangezien alle notulen uit die tijd zijn verdwenen.

3e periode, 1955 – 1968, vallen en opstaan
Toename van het aantal leden, veel activiteiten, wisselende resultaten onder leiding van Henk van Loo sr. en onder voorzitterschap van de heer J. Dickhof. De start van de muziekschool (1965) geeft natuurlijk hoop voor de toekomst door een betere opleiding van de jeugd.

4e periode, 1969 – 1979, veel vernieuwingen maar ook verdeeldheid
De oprichting van de drumband, de eerste uniformen voor David, het eerste jeugdorkest onder leiding van Klaas van Zalk (allemaal in 1970), de eerste afgestudeerden van de muziekschool, de supportersvereniging, het 50-jarig jubileum. Kortom er gebeurde veel goeds binnen David. Echter muzikaal verkeerde het orkest rond de 1e afd. / uitmuntendheid en was er niet echt sprake van vooruitgang, hetgeen voor een deel van de leden erg frustrerend was.

5e periode, 1980 – 1990, bloei en successen
Het belangrijkste aan het begin van deze periode, was de komst van Henk van Loo jr. als dirigent (1979) en het centraal zetten van het muziek maken binnen het beleid van de vereniging, o.a. door een zelfstandig jeugdorkest, startende muzikanten eerst in een eigen opleiding en veel optredens. Hierdoor boekte David prachtige successen op concoursen, een NFCM kampioenschap en doorgroei naar de ereafdeling. Ook een fantastisch 60-jarig jubileum met vele hoogtepunten in 1987. Een prachtige tijd waar de aloude strijdkreet “David zal groeien en bloeien” recht werd gedaan.

6e periode, 1991 – 1997, doorgaande successen maar ook moeizaam
Het succes van de fanfare ging ook in deze periode door, maar werd soms ook moeizaam. Verzadiging, vertrekkende leden, een veranderende tijd, het steeds weer inpassen van jeugdleden enz. trokken een zware wissel op het niveau.

7e periode, 1998 – 2016, bloei van de vereniging
De zevende periode uit de geschiedenis van David is een periode van grote bloei. Het fanfareorkest staat in deze periode onder leiding van Jan Hibma uit het Friese Oosthem; een geweldige dirigent. Er zit een totaal nieuw en jong bestuur, de vereniging is financieel gezond, er is een grote groep leerlingen en de sfeer is uitstekend. Ook het jeugdorkest heeft een nieuwe start gemaakt en maakt de succesvolste periode mee uit de geschiedenis. De malletband heeft in Gerhard van der Maaten een goede opvolger voor Wim van Norel. In 2008 neemt John Jans het stokje van Gerhard van der Maaten over.
David is een prachtig klinkend fanfare orkest, waar successen worden gecombineerd met een grote inzet op een breed terrein. Belangrijk is dat de muziek nog steeds centraal staat, muziek die we samen met een ruime 50 man / vrouw maken en die hopelijk nog lang mag klinken in Oosterwolde en ver daarbuiten.

8e periode, 2016- …, vernieuwde leiding
Sinds begin 2016 staat de fanfare onder leiding van Anne van den Berg. Hiermee heeft de vereniging een waar topdirigent aan zich weten te binden. De muzikale uitdaging, gecombineerd met de goede sfeer in de vereniging en de aandacht voor het jeugdbeleid typeren de start van deze nieuwe periode. Met een ledental van tussen de 85 en 90 en een groot en jong bestuur kijkt de vereniging uit naar de komende jaren.