De vereniging

Marching

Algemene gegevens
Opgericht : 27 september 1927
Ere-leden : G. Schoonhoven
H. van Loo
W. van Norel
Correspondentieadres : Roosje Vechtstraat 14

8081 BZ ELBURG

Telefoon : 06-11266871 secretaris

06-23121022 voorzitter

E-mail : info@davidoosterwolde.nl
Totaal aantal leden : 95
IBAN: NL 73 RABO 0331302144
Kamer van Koophandel : nr. 40094542, Enschede