DAVID met de kerstdagen

De fanfare van David is momenteel bezig met een reeks van kerkdienst begeleidingen.
Zondag 7 december in Luktor et Emergo en afgelopen zondag in VEG Oldebroek.
Op woensdagavond 24 december zal samen met OGCK de traditionele kerstzangdienst in het Ned. Herv. Kerk te Oosterwolde worden gehouden.

Ds. Snoek zal de meditatie verzorgen. DAVID zal de volgende werken spelen.
1. The Spirit of Christmas
2. For Unto Us
3. Every Valley
4. A Christmas Suite

’s Avonds om 22.00 zal DAVID spelen op diverse plaatsen in Oosterwolde. Bij zieken en ouderen zullen dan prachtige kersnummers ten gehore gebracht worden. Indien u iemand weet waar DAVID kan spelen kunt u gerust kontakt opnemen met W. van de Weg. 0525-681046.
’s nachts om 24.00uur zal DAVID voor de Ned. Herv. Kerk. kerstliederen spelen. Uiteraard is iedereen van harte welkom om deze liederen mee te zingen. DAVID zal zorgen voor liturgie.