CMV David de zomer in

Het seizoen 2015/2016 is ten einde. We kunnen als muziekvereniging terug kijken op een mooi en enerverend seizoen. Op vrijdag 1 juli hebben we gezamenlijk met alle onderdelen van de vereniging het seizoen afgesloten met een buitenconcert, dat wegens het weer binnen in de gymzaal bij dorpshuis “De Heerdt” werd gehouden. Het was een leuk optreden waar in een ongedwongen sfeer muziek gemaakt werd met alle muzikanten. De veelal jonge toehoorders genoten er zichtbaar van. Na het concert werd ehet seizoen met de leden van Christelijke muziekvereniging “David” en de leden van de Club van 100 afgesloten met een BBQ in de tuin van Hessel Spronk. Inmiddels mag dit een traditie genoemd worden. Onder deze link is een impressie van het concert en de BBQ te vinden.

Op woensdag 6 juli hebben verschillende jonge leden van de muziekvereniging medewerking verleend aan de voorspeelavond. Ook dit was een mooi optreden waarin alle leden die bezig zijn met de muziekopleiding van zich konden laten horen. De foto’s van deze avond zijn te vinden op de website onder de volgende link.

Komende zomer zitten de leden van “David” niet stil. Zo is er allereerst het zomerprojectorkest Daviliana dat op 16 juli bij dorpshuis “De Heerdt” zal spelen. Iedereen is van harte welkom om 17.30 begint het samengestelde orkest te spelen. Leden van verschillende muziekverenigingen van de noordwest Veluwe doen mee aan dit initiatief.

Op zondagavond 17 juli om 19.00 uur zal de Slagwerkgroep medewerking verlenen aan de zomeravonddienst in de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Zij zullen optredend een aantal liederen te gehore brengen. Echt de moeite waard om naar te luisteren.

Op 24 augustus verlenen een aantal leden medewerking aan het programma Zomer in Gelderland. In een dagvullend programma wordt het dorp Oosterwolde in beeld gebracht door TV Gelderland. Vanaf 12.00 uur zal een team van prominenten uit het dorp allerlei opdrachten uitvoeren. Om 18.00 uur is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij de eindopdracht. Ook de muziekvereniging mag natuurlijk niet ontbreken op deze mooie dag. Iedereen welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.